خريد بليط هواپيما خارجي

شما براي اطلاع از قوانين تغيير و كنسلي بليط مي توانيد براي هر خريد بليط پس از جستجوي پرواز دلخواه تان در سايت خريد بليط هواپيما دل سفر، در صفحه نتيجه هاي جستجو با كليك بر روي گزينه مقررات پرواز از قوانين تغيير و كنسلي بليط مشخص شده از سمت خط هوايي موردنظر مطلع شويد و با مطالعه آن انتخاب و خريد مطمئني داشته باشيد.

اگر بليط خودتان را به صورت بليط سيستمي خريداري كرده ايد شما به هيچ وجهي نمي توانيد نسبت به تغيير نام بليط هواپيما اقدام كنيد. از طرفي هم اگر نام بليط هواپيماي صادر شده براي شما با مشخصات كارت شناسايي شما مغايرت داشته باشد از سوار شدن شما به هواپيما جلوگيري خواهد شد. پس در اين نوع خريد بليط مجبور هستيد بايد بليط سيستمي خريداري شده خودتان را كاملا كنسل كنيد و از نو يك بليط جديد خريداري كنيد. اين كار يعني بايد دوباره بليط بخريد و هزينه بليط اولي نيز به شما برگردانده نخواهد شد. چون اين اشتباه از جانب شما بوده و شما در وارد كردن مشخصات خودتان دقت نكرده ايد.

توجه داشته باشيد كه هر نوع درخواست كنسلي و يا تغيير نام بليط هواپيما يا زمان پرواز از سوي مسافر، براساس مقررات هواپيمايي كشوري، مشمول جريمه كنسلي است. مقدار اين جريمه با توجه به مقررات هر خط پروازي فرق دارد. بعد از گرفتن درخواست استرداد به وسيله مسافر به صورت آنلاين، هزينه جريمه از قيمت بليط خريداري شده كم مي شود و مانده مبلغ به كارت بانكي مسافر واريز مي شود.

در بليط هاي خريداري شده چند نفره مي توانيد براي تغيير يا كنسلي بليط يك يا چند نفر از مسافران، درخواست خودتان را با توضيحات لازم و مشخصات دقيق به همكاران ما در سايت دل سفر اطلاع دهيد.

 

درباره وارد كردن مشخصات گروهي در قوانين تغيير و كنسلي بليط عادي تنها شخصي كه از سمت همه مسافران نمايندگي دارد مي تواند براي ثبت و بستن قرارداد به دل سفر براي پيگيري بليط خريداري شده هواپيما مراجعه كند. در خريد گروهي اين شخص مي تواند درباره كنسلي و يا گرفتن مبلغ پرداختي اقدام كند و بقيه مسافران نمي توانند هيچ اقدامي انجام دهند و دل سفر نسبت به بقيه مسافران هيچ ضمانتي ندارد.

به ياد داشته باشيد كه هواپيما براي دير رسيدن شما صبر نمي كند و منتظر شما نمي ماند و درست در همان لحظه اي كه براي پرواز تعيين شده پرواز خواهد كرد. اگر شما در زمان تعيين شده نتوانيد سوار هواپيما شويد و يا اصلا نتوانيد در فرودگاه حاضر شويد، صندلي خودتان را در هواپيما از دست خواهيد داد و بليط شما نيز از اعتبار خواهد افتاد و بليط تان نيز مشمول قوانين تاخير مسافران كنسل خواهد شدو هيچ مبلغي از بابت تاخير و نرسيدن به شما داده نخواهد شد.

در صورتي كه به هر دليل مجبور شويد بليط خودتان را كنسل كنيد، بايد با در نظر داشتن مقررات كنسلي بليط هواپيما اقدام كنيد. بليط هواپيما را از دفتر فروش يا سايت اينترنتي خريد بليط اينترنتي مانند دل سفر كه خريداري كرده ايد، بايد كنسل كنيد.

چنانچه داراي حساب كاربري روي وب سايت ما هستيد، مي توانيد پس از ورود به پنل كاربري با مراجعه به بخش مديريت صورتحساب ها از جزئيات رزرو مورد نظرتان دكمه كنسل كردن را انتخاب نماييد و پس از كنسلي آنلاين مسافرين دلخواه تان شيوه استرداد را به صورت اعتباري يا واريزي همانجا ثبت نماييد. اين بخش براي كابراني كه حساب كاربري ندارند از طريق صفحه پيگيري صورتحساب در دسترس است.

اگر بليط خود را بر روي پرواز چارتري رزرو كرده باشيد:

با توجه به چارتري بودن پرواز، كنسلي بليط تنها از طريق چارتركننده امكان پذير مي باشد. براي كنسلي بليط چارتر خود با ما تماس بگيريد! پس از هماهنگي با چارتركننده ميزان درصد جريمه را به شما اعلام مي كنيم. اين درصد جريمه بر اساس قوانين تغيير و كنسلي بليط هر چارتركننده متفاوت است به گونه اي كه ممكن است حتي درخواست كنسلي شما پذيرش نشود. با اطلاع از درصد جريمه چنانچه قصد كنسلي داشتيد، ما امور مربوط به كنسلي را از طريق چارتركننده براي شما انجام خواهيم داد و پس از آن مبلغ باقيمانده بليط چارتر هواپيما را به شما استرداد خواهيم كرد.

 

اگر پروازم كنسل شود چطور مي توانم مبلغ پرداختيم را دريافت كنم؟

اگر كنسلي پرواز از طريق ما به شما اطلاع داده شده باشد:

چنانچه پرواز مسافرين پيش از فرا رسيدن زمان انجام كنسل شود، طي تماس تلفني به ايشان اطلاع خواهيم داد. در اينصورت شما مي توانيد تمام مبلغ پرداختيتان را دريافت كنيد يا يكي از پروازهاي جايگزيني كه به شما پيشنهاد مي كنيم را انتخاب نماييد. ما با كنسلي پرواز، هيچ پرواز جايگزيني به شما تحميل نخواهيم كرد و در صورت انصراف هيچ مبلغي از مبلغ پرداختيتان بابت خدماتمان كسر نخواهيم كرد. سعي مي كنيم پروازهاي جايگزين پيشنهادي هم زمان و هم قيمت پرواز اول شما باشد اما در صورت وجود اختلاف قيمت، اين اختلاف مي بايست توسط شما پرداخت گردد.

اگر كنسلي پرواز به دليل بدي آب و هوا يا نقص فني در فرودگاه اعلام شده باشد:

گاهي پرواز مسافرين پس از حضور ايشان در فرودگاه، از زمين بلند نشده يا پس از پرواز در فرودگاه مقصد به زمين ننشسته و به فرودگاه مبدا باز مي گردد. در اينصورت جهت تسريع در فرآيند استرداد مبلغ پرداختي، مي بايست تصوير بليط مهر شده براي ما ايميل يا فكس گردد. همچنين اصل بليط مهر شده نزد مسافر نگهداري شده تا در صورت لزوم براي شركت هواپيمايي پست شود. چنانچه اين اتفاق ناخوشايند براي شما اتفاق افتاد، پس از ارسال بليط ها براي ما، با شماره هاي تماس دل سفر تماس بگيريد تا كارشناسان فرآيند استرداد را براي شما انجام دهند.

 

قوانين استفاده از بيمه كنسلي پرواز چيست؟

قوانين تغيير و كنسلي بليط درباره بيمه كنسلي پرواز كه اولين بار توسط مركز خريد بليط هواپيما ارائه شده است به شرح ذيل مي باشد:

چنانچه كنسلي پرواز زودتر از زمان انجام آن توسط هواپيمايي اعلام شود، ما تهيه بليط جايگزين براي شما را بيمه خواهيم كرد.

عبارت “بيمه” اصطلاحي است كه منظور آن همان پرداخت تشويقي شركت عتيق گشت اصفهان كه طي يك قرارداد خصوصي برعهده گرفته است مي باشد.

اين بيمه تا ۲۰ هزار تومان مازاد بر پرداخت اوليه شما را جهت تهيه بليط جايگزين پرداخت خواهد كرد.

تاريخ پرواز بليط جايگزين مي بايست حداكثر سه روز قبل يا بعد از پرواز اوليه باشد.

اين بيمه مربوط به پروازي است كه مستقيما توسط هواپيمايي كنسل شده باشد و پروازهاي وابسته را شامل نمي شود.

اين بيمه به بليط جايگزيني كه توسط ما تهيه نشود تعلق نخواهد گرفت.

اين بيمه مشمول رزروهاي تلفني و رزروهاي همكاران آژانسي نيست.

اگر زمان پرواز تغيير كند و براي من مناسب نباشد آيا مي توانم بليطم را كنسل كنم؟

ما تغييرات زمان پرواز را طي تماس تلفني به مسافرين اطلاع خواهيم داد. چنانچه تغييرات زمان شامل تعجيل بيش از نيم ساعت يا تاخير بيش از دو ساعت پرواز باشد و زمان جديد پرواز براي مسافرين مناسب نباشد، امكان كنسلي بدون خسارت بليط هواپيما فراهم است.

 

گاهي پروازها، بدون اطلاع به ما و پس از حضور مسافرين در فرودگاه با بيش از دو ساعت تاخير انجام خواهند شد. در اينصورت جهت استرداد بدون خسارت مبلغ بليط لازم است تصوير بليط مهر شده براي ما ايميل يا فكس گردد. همچنين اصل بليط مهر شده و نمونه واچر بليط نزد مسافر نگهداري شده تا در صورت لزوم براي شركت هواپيمايي پست شود.

 

مبلغ بليط هاي كنسل شده چطور و در چه مدتي استرداد خواهد شد؟

مبالغ استردادي مربوط به كنسلي بليط هواپيما از طريق حواله بين بانكي سحاب به كارت بانكي شما طي ۷۲ ساعت كاري واريز خواهد شد. همچنين اگر داراي حساب كاربري هستيد مي توانيد درخواست نماييد تا مبلغ استردادي به اعتبار كاربري شما افزوده شده و پس از آن در رزروهاي ديگرتان از آن استفاده نماييد.

شما در مجموعه خريد بليط هواپيما مي توانيد از تمامي ايرلاين هاي موجود در شبكه هوايي داخلي و بليط خارجي اطلاع حاصل كنيد و بهترين بليط را با توجه به بودجه و شرايط خود تهيه و از سفرتان نهايت لذت را ببريد. همچنين در دل سفر مي توانيد درباره رفرنس بليط هواپيما چيست اطلاعات خوبي به دست بياوريد.

منبع:http://bit.ly/2oSxUJw

نظرات (0) ادامهـ مطلبـ
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

مطالب مشابه :
[RelPostTitle][RelPostTitle]

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خريد بليط هواپيما خارجي است
Powered By: b88.ir & Design By: b88.ir


آخرين مطالب

در دنيا مسافران بليط چارتر مي خرند يا سيستمي؟
۸ مورد از امكانات قطار‌هاي مسافربري كه نمي‌دانيم
همه آنچه بايد در هنگام سقوط هواپيما بدانيد
سفر بر هر درد بي درمان دواست
مزيت صندلي هاي كنار در خروج اضطراري چيست؟
آيا هواپيماها براي سفر ايمن هستند؟
پرواز مستقيم يا غير مستقيم كدام بهتر است؟
چالش مسافران، چارتر يا سيستمي؟
بهترين قيمت بليط هواپيما را از ما بخواهيد
رد پاي هوش مصنوعي در ساخت قطارهاي امروزي

پیوندهای روزانه

  لينكي ثبت نشده است

لوگوی ما

  خريد بليط هواپيما خارجي

خبرنامه

   عضویت لغو عضویت

پنل کاربری

نام کاربری :
پسورد :

عضویت

نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :

لوگوی دوستان

  لوگوي دوستان لوگوي دوستان
  لوگوي دوستان لوگوي دوستان
  لوگوي دوستان لوگوي دوستان

پيوندهای سایت

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 38
بازديد ديروز : 70
بازديد كل : 12790

امکانات وب